Y rhwydwaith amgueddfeydd (The museum network)

Gwefan sydd wedi’i chreu gan aelodau’r Rhwydwaith Amgueddfeydd: Casgliad Wallace (Llundain), Amgueddfa Bowes (Swydd Durham), Compton Verney (Swydd Warwick), Amgueddfa Holburne (Caerfaddon) a Maenor Waddesdon (Swydd Buckingham). Mae’r wefan yn cynnwys tri adnodd ar-lein cyffrous sy’n tynnu ar gasgliadau pob un o’r pum amgueddfa ac sy’n cwmpasu testunau allweddol y cwricwlwm sef Portreadau, Tirluniau a Mythau Groeg a Rhufain. Mae’r gwefannau’n galluogi pob un o’r pum amgueddfa i wneud i’w casgliadau fod yn fwy hygyrch i bawb, tra maen nhw’n hwyluso dysgu hwyliog ond llawn gwybodaeth i athrawon a disgyblion yng Nghyfnodau Allweddol 1-4.

www.museumnetworkuk.co.uk