Cysylltau gyrfaoedd

4talent

Gwefan Channel 4 ar yrfaoedd yn y diwydiannau creadigol. Nod 4 Talent yw helpu pobl fel chi i gael dyfodol... Darllen mwy

AOI images

Yr Association of Illustrators Images yw prif gystadleuaeth ddarlunio’r DU, gyda seremoni wobrwyo flynyddol ac arddangosfa deithiol. Mae’n dangos y... Darllen mwy

art 21

Gwefan celf gyfoes fawr sy’n cynnwys casgliad helaeth o bortreadau fideo byr o artistiaid lle maen nhw’n datgelu eu dulliau... Darllen mwy

Arts Awards

Mae’r Arts Award ar gael ar bum lefel, felly gall plant a phobl ifanc 7-25 oed roi cynnig ar gelf... Darllen mwy

Cyngor Celfyddydau Lloegr

Mae Cyngor Celfyddydau Lloegr yn cefnogi gweithgareddau amrywiol yn y celfyddydau, mewn amgueddfeydd a llyfrgelloedd – yn cynnwys theatr, celf... Darllen mwy

Artquest

Mae Artquest yn rhoi gwybodaeth i helpu i ysgogi’ch ymarfer creadigol ac i helpu artistiaid i ffynnu ar rai o’r... Darllen mwy

Arts thread

Adnodd addysgol ar-lein yw Arts thread. Ei nod yw cysylltu myfyrwyr, graddedigion, prifysgolion a diwydiant ym maes dylunio. www.artsthread.com

Axis

Gwybodaeth am artistiaid a gwneuthurwyr sy’n byw ac yn gweithio ym Mhrydain. Mae’r wefan yn cynnwys proffiliau o artistiaid a... Darllen mwy

Bima

Mae Bima’n cefnogi ac yn hyrwyddo diwydiant digidol Prydain drwy rannu arferion gorau a gwobrwyo gwaith newydd ac arloesol. Mae’r... Darllen mwy

Buzzle

Trosolwg defnyddiol o yrfaoedd amrywiol yn y byd celf. www.buzzle.com

Careers Box

Llyfrgell ar-lein am ddim o ffilmiau, newyddion a gwybodaeth yn ymwneud â gyrfaoedd yw Careersbox. Mae ffilmiau astudiaeth achos yn... Darllen mwy

College Crunch

Adnodd hwylus o America i fyfyrwyr. Mae’n rhoi cipolwg ar y swyddi di-ri sydd ar gael yn y diwydiant creadigol.... Darllen mwy

Crafts Council

Nod y Crafts Council yw gwneud y DU y lle gorau i greu, casglu a dysgu am grefft gyfoes. Chwiliwch... Darllen mwy

Creative Blueprint

Mae’n gwneud gwaith ymchwil, darparu ystadegau a dadansoddi mewn perthynas â sgiliau ac anghenion y diwydiannau creadigol a diwylliannol a’u... Darllen mwy

Creative Boom

Cyngor defnyddiol ar yrfaoedd ym maes celf gan y wefan ar gyfer y diwydiant creadigol, Creative Boom. Mae cyngor ar... Darllen mwy

Creative Careers

Mae Creative Careers yn mynd â chi tu ôl i lenni dwy arddangosfa ac yn cynnig ysbrydoliaeth, syniadau, sgiliau a... Darllen mwy

Creative Futures

Elusen gofrestredig yw Creative Futures a’i nod yw annog uchelgais a chyrhaeddiad ymhlith pobl ifanc gan ddefnyddio cerddoriaeth a’r celfyddydau.... Darllen mwy

Creative Choices

Gall Creative Choices gynnig gwybodaeth, adnoddau a chefnogaeth i ddatblygu’ch gyrfa greadigol. www.creative-choices.co.uk

Design Council

Gyrfaoedd ym maes dylunio… y dylunydd a mwy. Mae’r diwydiant dylunio yn sector creadigol bywiog a deinamig llawn amrywiaeth ac... Darllen mwy

Cynllun Hyfforddai Dylunio

Mae Cynllun Hyfforddai Dylunio’r BBC yn helpu newydd-ddyfodiaid i ddatblygu sgiliau dylunio ym maes gwisgoedd, colur, dylunio rhyngweithiol a’r adran... Darllen mwy

IdeasTap

Elusen gelfyddydau yw IdeasTap a’i nod yw helpu pobl ifanc sy’n greadigol ar ddechrau’u gyrfa. Mae’n rhoi cyngor ar bethau... Darllen mwy

Prospects

Graduate Prospects yw’r prif ddarparwr gwybodaeth, cyngor a chyfleoedd i fyfyrwyr a graddedigion y DU. Mae’r wefan yn cynnwys gwybodaeth... Darllen mwy

Recreative

Mae Recreative yn cynnig cipolwg ar y byd celf proffesiynol, ond yn anad dim mae’n gymuned ar-lein lle gall pobl... Darllen mwy

Skill

Elusen annibynnol sy’n hyrwyddo cyfleoedd ym myd addysg a gwaith i bobl sydd ag anabledd o unrhyw fath. Mae’n cynnig... Darllen mwy

Target jobs

Popeth y mae angen i chi ei wybod am swyddi graddedigion ym maes celf a dylunio. Eisiau gwybod pa feysydd... Darllen mwy

Transition Tradition

Ar gyfer myfyrwyr a graddedigion creadigol sy’n camu o’r Brifysgol i fyd gwaith. Ceir erthyglau am brofiadau personol, a chyfweliadau... Darllen mwy

Tate’s Turbine Generation

Project yn ymwneud â chydweithredu rhyngwladol yw’r Unilever Series: turbine generation. Mae’n cysylltu ysgolion, orielau, artistiaid a sefydliadau diwylliannol ar... Darllen mwy

UCAS

Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau. Sefydliad canolog y DU sy’n prosesu ceisiadau addysg uwch. Cliciwch yma am restr o... Darllen mwy

Unistats

Unistats yw’r wefan swyddogol i’ch helpu o wneud dewis gwybodus wrth benderfynu pa brifysgol neu goleg yn y DU i... Darllen mwy

The YAAC

Project partneriaeth rhwng Ysgol Cotham a’r Arnolfini Gallery, Bryste rhwng 2009 a 2011 oedd yr Young Arnolfini Artist Collective (YAAC).... Darllen mwy

Your Creative Future

Mae’r wefan hon yn rhoi gwybodaeth am y diwydiannau creadigol a’r gwahanol yrfaoedd sydd ar gael, cyfweliadau gyda phobl greadigol,... Darllen mwy